Aktuāli Informācija presei
ierobezojumi sunu un kakju ievesanai no tresajam valstim

Ņemot vērā ievērojamo skaitu suņu un kaķu, kurus pēdējā gada laikā no trešajām valstīm mēģina ievest Eiropas Savienībā, konstatētos pārkāpumus saistībā ar pavaddokumentiem, kas rada bažas par dzīvnieku patieso veselības stāvokli, kā arī no tiem izrietošos trakumsērgas riskus, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektors Māris Balodis, piedaloties Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu galveno veterināro amatpersonu darba grupas sanāksmē, aicinās Eiropas Komisiju noteikt ierobežojumus suņu un kaķu komerciālai ievešanai no trešajām valstīm.

PVD jau ir uzsācis suņu un kaķu komerciālo sūtījumu pastiprinātu kontroli uz Eiropas Savienības ārējās robežas, tostarp noņemot dzīvnieku asins paraugus izmeklējumam uz antivielām pret trakumsērgas vakcīnas vīrusu, lai pārliecinātos, vai dzīvnieki patiešām ir vakcinēti. Sešos no šobrīd izmeklētajiem četrpadsmit asins paraugiem trakumsērgas antivielu titrs ir ļoti zems. Tas nozīmē, ka antivielu līmenis šo dzīvnieku asinīs nav pietiekams aizsardzībai pret trakumsērgu.

Kā informē valsts zinātniskā institūta “BIOR” laboratorija – vienīgā laboratorija Latvijā, kas veic izmeklējumus antivielām pret trakumsērgas vakcīnas vīrusu, uz aizdomu pamata no Eiropas valstu kompetentajām iestādēm regulāri saņem pieprasījumus par it kā “BIOR” laboratorijas izdoto testēšanas pārskatu autentiskumu. Visi šie atsūtītie testēšanas pārskati ir saistīti ar trešo valstu kaķu un suņu veiktajām analīzēm. Pārbaudot “BIOR” laboratorijas datu bāzē aizdomīgos testēšanas pārskatus, secināts, ka lielākā daļa no šiem testēšanas pārskatiem ir viltoti.