Aktuāli Informācija presei

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), saņemot informāciju Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā (RASFF) par pārtikas izejvielas - ceratoniju pupiņu sveķu (E410) piesārņojumu ar etilēna oksīdu, ir apzinājis pārtikas ražošanas uzņēmumus un produktus, kuru ražošanā izmantotas minētā izejviela.

Lai arī izmantotās piesārņotās izejvielas daudzums pārtikas produktos ir niecīgs, pārtikas drošuma un piesardzības nolūkos Latvijā iepriekš minēto izejvielu saturošie produkti tiek atsaukti no tirgus.

Tāpat ņemot vērā to, ka piesārņotās izejvielas partijas un no tām saražotie produkti ir identificēti, pārējie Latvijā ražotie produkti, kas satur ceratoniju pupiņu sveķus (E410), ir droši lietojami pārtikā.

Ceratoniju pupiņu sveķus jeb baltās akācijas sveķus (E410) pārtikā izmanto kā tekstūras uzlabotāju, stabilizētāju, recinātāju un biezinātāju, dažādu pārtikas produktu ražošanā, tostarp gaļas produktos, saldējumos, u.c. pārtikas produktos. Etilēnoksīdu kā pesticīdu un fumigantu lauksaimniecībā izmanto trešajās valstīs augu slimību, kaitēkļu un augkopības produkcijai kaitīgu organismu iznīcināšanai, bet Eiropas Savienībā tā lietošana ir aizliegta.