Aglonas veistūklis

2023. gada 12. septembrī Pārtikas un veterinārais dienests ir pieņēmis lēmumu Nr. 3/23-Ģn uzsākt reģistrācijas procedūru aizsargātai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei Aglonas maizes veistūklis.

2023. gada 18. aprīlī  PVD saņēma ražotāju grupas “Aglonas maize”, SIA “Dūšai”, (Maizes muzejs) iesniegumu par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju produktam Aglonas maizes veistūklis” un 2023. gada 31. jūlijā un 4. septembrī saņēma precizētu dokumentāciju.

Viena mēneša laikā pēc pieteikuma publicēšanas PVD mājaslapā jebkura persona var iesniegt iebildumu paziņojumu par Latvijā ražota produkta reģistrāciju aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā.

To var izdarīt vienā no piedāvātajiem veidiem:

  1. Pašrocīgi parakstīts paziņojums ir iesniedzams klātienē vai sūtāms pa pastu uz adresi Peldu iela 30, Rīga, LV-1050;
  2. Paziņojums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, sūtāms uz e-adresi vai e-pastu pasts@pvd.gov.lv.

PVD atgādina, ka iebildumu paziņojumam jāatbilst KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULAS (ES) Nr. 668/2014 (2014. gada 13. jūnijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, III pielikuma prasībām.

Ar iesniedzēja pieteikumā norādīto informāciju var iepazīties ŠEIT.

Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde ir nosaukums, kas identificē produktu, kura izcelsme ir konkrētā vietā, tā kvalitāte, reputācija vai citas īpašības galvenokārt saistāmas ar ģeogrāfisko izcelsmi, kā arī vismaz viens produkta ražošanas posms notiek noteiktā ģeogrāfiskā apgabalā. Eiropas Savienībā ir reģistrētas vairāk nekā 900 aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes.