Bēdīgs suns

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, ar maksimālo iespējamo naudas sodu - 2 000 eiro, sodījis kādu privātpersonu Smiltenes novadā, kura alkohola reibumā sita pie ķēdes piesietu suni.

Lietas materiālus PVD saņēma no Valsts policijas, kuru uz notikuma vietu bija izsaukusi dzīvnieka īpašniece. Pēc viņas sniegtās informācijas – divas personas, no kurām viena ir nepilngadīga, lietojušas alkoholu un laika gaitā nolēmušas, ka suns, kas turpat netālu atradies pie ķēdes, ir jānosit. Vispirms dzīvnieku ar mietu situsi pilngadīgā persona, bet pēc pamudinājuma - arī nepilngadīgā persona.

PVD, pamatojoties uz Valsts policijas sniegto informāciju, uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, un, ņemot vērā visus apstākļus, tostarp vainu pastiprinošos apstākļus, pieņēma lēmumu pilngadīgajai personai piemērot maksimālo iespējamo naudas sodu, kāds paredzēts par šāda veida pārkāpuma veikšanu. Savukārt lietas materiāli par nepilngadīgo, kurš izdarīja administratīvo pārkāpumu, tiks nodoti novada domes administratīvajai komisijai lēmuma pieņemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu.

2023. gada pirmajos sešos mēnešos PVD ir saņēmis vairāk nekā 400 sūdzību par iespējamiem mājas (istabas) dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem un cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Aptuveni pusē gadījumu sūdzības par dažādu veidu pārkāpumiem ir apstiprinājušās.

15 gadījumos par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem PVD piemērojis naudas sodus, kuru vidējais apmērs bijis 270 eiro, bet 10 gadījumos par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku piemērots sods, kura vidējais apmērs bijis 536 eiro. 38 dzīvnieki izņemti.

Gadījumos, kad konstatēti pārkāpumi, kas ir novēršami un tieši neietekmē dzīvnieka veselību un dzīvību, PVD uzdevis tos noteiktā termiņā novērst.