Aktuāli

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir veicis ĀCM apkarošanas pasākumus saimniecībā Ventspils novada Vārves pagastā, nogalinātas un iznīcinātas novietnē esošās mājas cūkas. Tiks uzsākti novietnes tīrīšanas un dezinfekcijas darbi. Dienesta inspektori, lai pārbaudītu dzīvnieku veselības stāvokli, veic pārbaudes cūku novietnēs, kas atrodas aizsardzības un uzraudzības zonās (karantīnas teritorijā), vajadzības gadījumā tiks ņemti arī asins paraugi laboratoriskai izmeklēšanai uz ĀCM vīrusa klātbūtni.

Tāpat turpinās epidemioloģiskā izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā slimība iekļuva novietnē.

Karantīnas teritorijā noteiktie ierobežojumi ir spēkā līdz brīdim, kamēr tiek pabeigti slimības apkarošanas pasākumi skartajā novietnē, kas sevī ietver mītņu tīrīšanu, mazgāšanu un dezinfekciju, kā arī novietnes teritorijas un vides sanāciju. Karantīnas teritorijā esošajās novietnēs tiks pastiprināti kontrolēta cūku reģistrācijas un biodrošības prasību ievērošana un cūku veselības stāvoklis. Īpaša uzmanība būs pievērsta cūku, kā arī cūkgaļas produktu pārvadāšanai.

Aizsardzības un uzraudzības zonā esošajiem mājas cūku turētājiem PVD atgādina, ka aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus minētajām zonām.

PVD aicina cūku turētājus nekavējoties ziņot veterinārārstam par cūku nobeigšanos, ja rodas aizdomas par cūku saslimšanu ar ĀCM.