Aktuāli
GIN

2022. gada 22. novembrī publicēta Komisijas īstenošanas regula (ES) 2022/2280, ar kuru Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu ierakstīt produktu “Salacgrīvas nēģi” Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā.

Regula stāsies spēkā 2022. gada 12. decembrī. Šobrīd Eiropas Savienībā kopā ir reģistrētas 925  aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, tostarp Latvijas produkti “Rucavas baltais sviests” un “Carnikavas nēģi”.

Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN) ir nosaukums, kas identificē produktu, kura izcelsme ir reģionā vai valstī, vai konkrētā vietā. Konkrētā produkta kvalitāte, reputācija vai cita īpašība ir galvenokārt saistāma ar tā ģeogrāfisko izcelsmi, kā arī vismaz viens ražošanas posms notiek definētajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Pieteikumu AĢIN “Salacgrīvas nēģi” reģistrācijai Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) saņēma 2018. gada 28. decembrī, bet 2019. gada 2. maijā PVD to nosūtīja Eiropas Komisijai tālākai izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.

Svaigos “Salacgrīvas nēģus” zvejo ar murdiem, kurus no tačiem izliek Svētupē un Salacā Salacgrīvas pagasta un Salacgrīvas pilsētas teritorijā. Mūsdienās tikai Salacgrīvas pagastā un Salacgrīvas pilsētā nēģu zvejā joprojām izmanto taci un murdus – unikālu zvejas paņēmienu ar gadsimtiem senu vēsturi. Gatavā produkta – cepto nēģu (želejā) – pamatizejviela ir svaigie nēģi. Visi cepto nēģu (želejā) ražošanas posmi tiek veikti Salacgrīvas pagasta un Salacgrīvas pilsētas teritorijā.

Produktu “Salacgrīvas nēģi” un tā ģeogrāfisko apgabalu vieno cēloniskā saikne, kuras pamatā ir produkta īpašības un tā reputācija, kuru Latvijas iedzīvotāju vidū produkts bauda jau vairākus gadsimtus.

Ar norādi “Salacgrīvas nēģi” ir marķējami tikai Svētupes un Salacas upēs Salacgrīvas pagasta un Salacgrīvas pilsētas teritorijā zvejotie nēģi. Pārstrādāti produkti tiek marķēti ar norādi “Salacgrīvas nēģi”, ja Salacgrīvas pagastā un Salacgrīvas pilsētā zvejoto nēģu pārstrāde notiek Salacgrīvas pagastā un Salacgrīvas pilsētā atbilstoši specifikācijai.

Produkta “Salacgrīvas nēģi” specifikācija ir publiski pieejama ŠEIT.

Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kas Latvijā vēlas ražot produktu, kura nosaukums iekļauts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, jāiesniedz iesniegums PVD. Pēc šāda iesnieguma saņemšanas PVD 10 darbdienu laikā to izskata, un ar personu vienojas par veicamās pārbaudes laiku.

PVD ne retāk kā reizi gadā pārbauda grupas dalībnieka produktu atbilstību specifikācijai.

Reģistrētie nosaukumi tiek aizsargāti pret jebkādu reģistrēta nosaukuma tiešu vai netiešu komerciālu izmantošanu produktiem, uz kuriem reģistrācija neattiecas.