Aktuāli Putnu gripa
Vistas

Zemkopības ministrija informē - ņemot vērā to, ka Latvijā un Eiropā novērojama augsti patogēnās putnu gripas izplatības samazināšanās, vienlaikus mazinoties arī mājputnu inficēšanās riskiem, mājputnu turētājiem atkal ir atļauts organizēt un piedalīties izstādēs.

Vienlaikus atgādinām, ka mājputnu turētājiem joprojām ir jāievēro šādas biodrošības prasības.

 1. Mājputnus un nebrīvē turētus putnus atļauts izlaist mākslīgi izveidotās ūdenstilpnēs, ja nodrošina to norobežošanu, izmantojot līdzekļus, kas nepieļauj savvaļas ūdensputnu piekļuvi, un tās izmanto tikai mājputnu un nebrīvē turētu ūdensputnu sugām. Aizliegts mājputnus un nebrīvē turētus ūdensputnus izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs.
 2. Mājputni un nebrīvē turēti putni:
 • jātur, jābaro un jādzirdina slēgtās telpās vai teritorijā, kuru sedz ūdensnecaurlaidīgs jumts un kuras sāni norobežoti, lai novērstu savvaļas ūdensputnu piekļuvi,
 • jāizlaiž ganībās vai pastaigu laukumos, kuru sāni norobežoti, lai novērstu savvaļas ūdensputnu piekļuvi ganībām un pastaigu laukumiem.
 1. Barojot un dzirdinot mājputnus un nebrīvē turētus putnus, nedrīkst izmantot virszemes ūdenstilpēs iegūtu ūdeni.
 2. Dzīvnieku īpašniekam vai turētājam jānodrošina, ka mājputnu un nebrīvē turētu putnu barības un pakaišu uzglabāšanas vietai nevar piekļūt savvaļas putni.
 3. Novietnē aizliegts ienest savvaļas putnu līķus, savvaļas putnu līķu daļas vai jebkuru citu inficētu materiālu vai priekšmetu, kas var būt infekcijas slimības izplatītājs.
 4. Mājputnu īpašniekam vai turētājam jānodrošina, ka:
 • nepiederošas personas nepiekļūst mājputnu un nebrīvē turētu putnu novietnēm,
 • darbiniekiem un personām, kas nonāk kontaktā ar mājputniem un nebrīvē turētiem putniem, ir darba vai maiņas apģērbs un apavi.

Ievietojot slimus vai ievainotus savvaļas ūdensputnus dzīvnieku patversmē vai savvaļas putnu rehabilitācijas centrā, ne mazāk kā 21 dienu no savvaļas ūdensputnu ievietošanas brīža, jānodrošina šo putnu: 

 • turēšanu izolācijā no pārējiem patversmē vai rehabilitācijas centrā esošajiem putniem,
 • atsevišķa kopšana un barošana, izmantojot īpašu šiem putniem paredzētu inventāru un instrumentus.

Ja ir aizdomas par mājputnu un nebrīvē turētu putnu saslimšanu (piemēram, samazinās barības un ūdens patēriņš, tiek novērota vairāku mājputnu un nebrīvē turētu putnu vienlaicīga nobeigšanās, akūta asiņaina diareja, smakšana, putniem parādās elpošanas ceļu infekcijas slimības pazīmes, dējējputniem krasi samazinās dējība), dzīvnieku īpašniekam par to nekavējoties jāziņo praktizējošam veterinārārstam vai Pārtikas un veterinārajam dienestam.

Atgādinām, ka šogad Latvijā pirmie augsti patogēnās putnu gripas gadījumi tika konstatēti maijā lielo ķīru kolonijā Daugavpilī. Šogad kopumā uz augsti patogēno putnu gripu ir izmeklēts 381 miris savvaļas putns, bet 148 gadījumos laboratoriski apstiprināts augsti patogēnās putnu gripas H5N1 serotipa apakštips. Pēdējais putnu gripas gadījums savvaļas putniem Latvijā konstatēts vairāk nekā pirms mēneša – 7. augustā.

Arī kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā pēdējie savvaļas putnu saslimšanas gadījumi bijuši augustā. Epidemioloģiskās situācijas stabilizēšanās vērojama arī citviet Eiropā.

Foto: pexels, Engin Akyurt