Aktuāli
Krava

Informējam, ka saskaņā ar šodien pieņemtajiem grozījumiem 2023. gada 10. augusta Ministru kabineta rīkojumā Nr. 514 "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu", no šodienas, 19. septembra plkst. 20.00 uz laiku tiek apturēta robežkontroles punkta „Silene” darbība.

Kravas transportlīdzekļi Latvijas – Baltkrievijas robežu varēs šķērsot caur  kontroles punktu „Pāternieki”, kas atzīts dzīvu dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu, salikto produktu, reproduktīvo produktu, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, siena un salmu, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, un fitosanitārai kontrolei. Kontroles punkts strādā 24 stundu režīmā.