Veterinārās zāles

Lai nodrošinātu ticamu un drošu informāciju par Eiropas Savienībā atļautajām veterinārajām zālēm un to pieejamību dažādās valstīs, Eiropas Zāļu aģentūra ir radījusi ikvienam interesentam pieejamu vienotu veterināro zāļu informatīvo vietni kurā atrodama informācija par veterinārajām zālēm, kas atļautas Eiropas Savienībā, Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā.

Ievadot zāļu nosaukumu, dzīvnieka īpašnieks var uzzināt visu informāciju par zālēm, kuras dzīvniekam izrakstījis veterinārārsts, savukārt veterinārārsti var izmantot šo vietni, lai pārliecinātos par zāļu pieejamību dažādās valstīs, salīdzinātu tās, atrodot iespējamās zāļu alternatīvas. Tāpat vietnē atrodama informācija par zāļu drošumu un iespējamajām blakusparādībām.

Informācija šajā vietnē pieejama visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās un tā tiek regulāri atjaunota.