Iesaistoties pārtikas apritē, tostarp, izveidojot interneta veikalu, kas piegādās pārtiku galapatērētājiem, ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) un tikai tad drīkst uzsākt tirdzniecību. Viss par uzņēmuma reģistrāciju ārkārtējās situācijas periodā lasāms ŠEIT. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums.

Ja tiek piegādāti arī nefasēti produkti, piemēram, augļi un dārzeņi, saskaņā ar 2018. gada 24. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”, 9.2.punktu, darbiniekiem, kuriem būs tieša saskare ar nefasētu pārtiku, nepieciešamas obligātās pirmreizējās un periodiskās veselības pārbaudes. Tas nozīmē, ka no ģimenes ārsta  nepieciešams atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam (veidlapa Nr.027/u).

Tāpat  nepieciešams apgūt arī  „Minimālas higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” mācību kursu. Mācību kurss nav nepieciešams gadījumos, ja darbinieks nodarbināts tikai fasētu pārtikas produktu uzglabāšanas, pārvadāšanas un izplatīšanas jomā un produkta saturam nevar piekļūt, to neatverot vai nemainot iepakojumu, kā arī, ja darbinieks, uzsākot darbu pārtikas apritē, ne agrāk kā pirms 12 mēnešiem ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē.