Pastāv trīs iespējas, kā var likvidēt mirušu lolojumdzīvnieku:

  1. apglabāt reģistrētā dzīvnieku kapsētā;
  2. kremēt atzītā krematorijā;
  3. apglabāt  teritorijā, kurā tas atradies  (dzīvojis), ievērojot šādus nosacījumus:
  • lolojumdzīvnieka īpašnieks ir aprakšanas vietas zemes īpašnieks;
  • aprakšanas vieta ir norobežota un nav publiski pieejama, tā nedrīkst būt lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kā arī daudzdzīvokļu ēkām piegulošā teritorija;
  • līķis aprokams tādā veidā, lai tam nevarētu piekļūt gaļēdāji vai visēdāji dzīvnieki;
  • aprakšanas vieta nedrīkst būt pie upēm, strautiem, ezeriem un citiem virszemes ūdensobjektiem, applūstošās vietās vai teritorijās, kā arī nedrīkst atrasties virszemes ūdensobjektu un pazemes ūdeņu ieguves vietu aizsargjoslās;
  • apraktais līķis nerada smaku, kā arī ūdens, gaisa vai augsnes piesārņojuma apdraudējumu;
  • līķi aprok bedrē, uzberot vismaz vienu metru biezu zemes kārtu;
  • aprakšanas vietā aizliegts uzlikt pieminekli.

Skatīt reģistrētās kapsētas, krematorijus, kā arī lolojumdzīvnieku līķu transportēšanas un īslaicīgas uzglabāšanas uzņēmumus.