Pārtikas apritē iesaistītā uzņēmuma pienākums ir garantēt pārtikas drošumu katrā pārtikas aprites posmā. 

Iesakām iepazīties ar "LABAS HIGIĒNAS PRAKSES VADLĪNIJĀM".