Turot mājas (istabas) dzīvnieku, tam jānodrošina dzīvnieka sugai atbilstoši turēšanas apstākļi, kā arī veterinārmedicīniskā aprūpe.

Gadījumos, kad tiek saņemtas sūdzības par iespējamiem dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) veic pārbaudi dzīvnieka turēšanas vietā.

Kas veic dzīvnieku labturības pārbaudi?

  • Dzīvnieku labturības pārbaudes veic PVD veterinārie inspektori – darbinieki ar profesionālām zināšanām veterinārmedicīnā;
  • Ierodoties, PVD inspektors iepazīstina ar sevi un uzrāda dienesta apliecību;
  • PVD nesūta pārbaudēs ar dienestu nesaistītas personas.

Ko PVD pārbauda?

  • PVD veterinārā inspektora uzdevums ir pārbaudīt, vai dzīvnieka turēšanas vietā ir ievērotas dzīvnieka labturības prasības, piemēram - vai ir nodrošināts pietiekams daudzums barības un brīvi pieejams ūdens, vai dzīvniekam ir veiktas visas nepieciešamās vakcinācijas, ja tas ir suns – vai dzīvnieks ir čipēts un reģistrēts. Tāpat PVD inspektors vizuāli novērtē dzīvnieka stāvokli – vai dzīvnieks nav novārdzināts vai cietis no vardarbības;
  • Pārbaudes norise un tajā konstatētais tiek fiksēts protokolā.

Kas notiek, ja PVD konstatē pārkāpumus?

  • Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti dzīvnieku labturības prasību vai citi ar dzīvnieku turēšanu saistīti pārkāpumi, taču tie ir novēršami, PVD nosaka pārkāpumu novēršanas termiņu un ierodas atkārtotā pārbaudē;
  • Ja PVD konstatē pārkāpumus, kas apdraud vai var apdraudēt dzīvnieka veselību vai dzīvību, tiek  uzsākts administratīvā pārkāpuma process, kura ietvaros dzīvnieku var arī izņemt un nogādāt dzīvnieku patversmē vai citā turēšanas vietā. 

Jāpiebilst, ka administratīvo lietu ietvaros 2019. gadā izņemti 48 mājas (istabas) dzīvnieki un 19 liellopi, bet 2020. gadā izņemti 16 mājas (istabas) dzīvnieki, 55 liellopi un viens zirgs.

Atgādinām, ka par iespējamiem dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem vai cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku jāziņo tuvākajai PVD pārvaldei vai arī zvanot uz PVD uzticības tālruni – 67027402.