Pārtikas un veterinārais dienests ir konstatējis pārkāpumus sekojošās sludinājumu vietnēs:

https://www.facebook.com/1726338757601864

https://www.facebook.com/MezaparkaKupinajumi

https://www.facebook.com/medijumi

https://medijumi.com/

https://www.e-partika.lv/

https://www.facebook.com/epartika.lv/

https://www.facebook.com/rdkGURMAN

https://www.facebook.com/zalaiszirnis

https://www.zalaiszirnis.lv/

https://www.ss.lv/msg/lv/agriculture/foodstuffs/tinned-foods/mxjme.html

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4576012449092938&set=gm.3859708747473035

PVD atgādina, ka sludinājumā, kas aicina iegādāties pārtikas produktus, ir obligāti jābūt norādītam pārtikas apritē iesaistītā uzņēmuma nosaukumam, vēlams – PVD reģistrācijas numuram, lai patērētājs varētu pārliecināties, vai uzņēmums ir reģistrēts PVD. Par to pārliecināties var ŠEIT.  

Tāpat pirms pirkuma veikšanas patērētājam ir jābūt pieejamai visai informācijai par pārtikas produktu, ko tas grasās iegādāties.

Ja tiek iegādāti tādi pārtikas produkti, kuru uzglabāšanas un transportēšanas laikā jānodrošina atbilstoša temperatūra, piemēram, gaļas produkti,  to piegāde, izmantojot pakomātu starpniecību, nav pieļaujama. Turklāt pakomātu kompānijas savos iekšējos noteikumos ir norādījušas, ka pakomātos aizliegts sūtīt ātri bojājošos pārtikas produktus un sūtījumus, kuriem nepieciešams nodrošināt speciālu temperatūras režīmu.

Tāpat neiesakām iegādāties aukstumā uzglabājamus  dzīvnieku izcelsmes produktus, ja tie pircējam tiek atvesti transportlīdzeklī, kas nav aprīkots ar iekārtām atbilstošas temperatūras uzturēšanai.

PVD aicina patērētājus būt piesardzīgiem un neiegādāties nezināmas izcelsmes, apšaubāmas kvalitātes pārtikas produktus no PVD nereģistrētiem pārtikas produktu ražotājiem un/ vai izplatītājiem. Nezināmas izcelsmes produkti apdraud patērētāju veselību, jo tie var būt ražoti, pārvadāti un izplatīti nepiemērotos higiēnas apstākļos un neatbilstošā temperatūrā, pieļaujot pārtikas piesārņojuma risku.