Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ievedot Eiropas Savienībā apiņu rogu, apiņu pulvera un ekstraktu komerciālos sūtījumus, tie ir jāuzrāda robežkontrolei.

Operators vai tā pilnvarota persona robežkontroles punktā uzrāda sūtījumu Pārtikas un veterinārā dienesta kontrolei ar sekojošiem pavaddokumentiem:

  • līdzvērtības apliecinājums – sertifikāts,
  • sūtījuma pavaddokumenti.

Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

Uzziņas par pakalpojumu