Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ievedot sūtījumus Eiropas Savienībā, tie jāuzrāda robežkontrolei. Apiņu kvalitātes robežkontrolei ir pakļautas apiņu rogas, apiņu pulveri un ekstrakti.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Sūtījums robežkontroles punktā tiek uzrādīts kontrolei un operators vai viņa pilnvarota persona uzrāda sūtījuma pavaddokumentus:

  - līdzvērtības apliecinājumu - sertifikātu,
  - sūtījuma pavaddokumentus.

  Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana klātienē.

Saņemt pakalpojumu