Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pārtikas un veterinārais dienests ir tiesīgs veikt produkta (arī barības piedevu, biocīdu, dzīvnieku kopšanas līdzekļu) novērtēšanu un sniegt atzinumu par produkta atbilstību Farmācijas likumā noteiktajai veterināro zāļu definīcijai, ja ir saņemts iesniegums vai iniciatīvu izrādījusi kompetentā institūcija.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu atzinumu, jāiesniedz iesniegums (brīvā formā) ar lūgumu veikt produkta novērtēšanu un sniegt atzinumu par tā atbilstību veterināro zāļu definīcijai.

  Iesniegumu, kas parakstīts ar e-parakstu, var iesniegt arī elektroniski, izmantojot e-pastu.

  Tāpat to var iesniegt izmantojot iestādes e-adresi.

  Izdevumus par novērtējumu sedz persona, kas iesniegusi iesniegumu par produkta atbilstības novērtēšanu. Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  PVD var pieprasīt no novērtējamā produkta ražotāja vai izplatītāja:

  - ražotāja vai izplatītāja nosaukumu, adresi un ražošanas vai izplatīšanas darbības atļaujas reģistrācijas numuru;
  - produkta nosaukumu, sastāvdaļas un to daudzumu vienā iepakojumā masas vai tilpuma vienībās;
  - aprakstu par produkta īpašībām, sastāvu, specifiskām sastāvdaļām, kas nosaka produkta īpašības un iedarbību, un šo sastāvdaļu daudzumu produktā;
  - ieteicamo produkta lietošanas veidu un devu vai ekspozīciju (produkta daudzums un iedarbības ilgums vienā dzīvnieka apstrādes reizē);
  - iepakojuma veidu un apjomu;
  - marķējuma tekstu un, ja nepieciešams, lietošanas instrukcijas paraugu, kā arī citu informāciju par izvērtējamo produktu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  PVD darbdienas laikā pēc atzinuma sagatavošanas nosūta to personai, kas pieprasījusi sniegt atzinumu, un elektroniska dokumenta formā – kompetentajai institūcijai, pēc kuras iniciatīvas veikta produkta novērtēšana. Ja produkts saskaņā ar PVD atzinumu atbilst veterināro zāļu definīcijai, produktam piemēro veterināro zāļu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasības.