Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Bioloģisko un ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu robežkontrole.

Operators vai tā pilnvarota persona robežkontroles punktā uzrāda sūtījumu Pārtikas un veterinārā dienesta kontrolei ar sekojošiem pavaddokumentiem:

  • kvalitāti apliecinoši dokumenti,
  • sūtījuma pavaddokumenti,
  • Valsts augu aizsardzības dienesta atļauja (nereģistrētiem augu aizsardzības līdzekļiem).

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu