Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ievedot sūtījumus Eiropas Savienībā, tie jāuzrāda robežkontrolei. Augu aizsardzības līdzekļu robežkontrolei pakļauti trešo valstu izcelsmes bioloģiskie un ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi. Pakalpojumu var saņemt komersanti, kuri saņēmuši Valsts augu aizsardzības dienesta izdotu speciālu atļauju (licenci).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Sūtījums robežkontroles punktā tiek uzrādīts kontrolei un operators vai viņa pilnvarota persona uzrāda sūtījuma pavaddokumentus:

  - kvalitāti apliecinošu dokumentu,
  - sūtījuma pavaddokumentus,
  - Valsts augu aizsardzības dienesta atļauju (nereģistrētiem augu aizsardzības līdzekļiem).

  Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana klātienē.

Saņemt pakalpojumu