Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ievedot sūtījumus Eiropas Savienībā, tie jāuzrāda robežkontrolei. Kontrolei pakļautas lopbarības, labības, dārzeņu, eļļas un šķiedraugu sēklas sējai, kuras ieved no trešajām valstīm. Sēklu šķirnēm jābūt iekļautām Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas šķirņu katalogos.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Operators vai viņa pilnvarota persona aizpilda sistēmā TRACES NT Vienotā sanitārā ievešanas dokumenta augiem, augu produktiem VSID-AP I.daļu, lai iepriekš paziņotu robežkontroles punktam par šādu sūtījumu atvešanu.

  Sūtījums robežkontroles punktā tiek uzrādīts kontrolei un operators vai viņa pilnvarota persona uzrāda sūtījuma pavaddokumentus:

  - Fitosanitārā sertifikāta oriģinālu;
  - OECD un ISTA izsniegtu kvalitāti apliecinošu dokumentu sēklām, kurām to nosaka Sēklu un šķirņu aprites likums,
  - sūtījuma pavaddokumentus.

  Maksa pa pakalpojumu noteikta cenrādī.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana klātienē.

Saņemt pakalpojumu