Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
18
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauti visi objekti, kas iesaistīti jebkurā dzīvnieku barības aprites posmā - no primārās ražošanas līdz laišanai tirgū (tās ietverot), pārtikas ražošanā izmantoto dzīvnieku ēdināšanā, barības importēšanā un eksportēšanā no un uz trešajām valstīm. Lai uzsāktu darbību dzīvnieku barības apritē, darbības objekts jāreģistrē PVD uzraudzības objektu reģistrā un atzīšanai pakļautajiem uzņēmumiem jāveic atzīšanas process.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pieteikumu uzņēmuma reģistrācijai vai atzīšanai iesniedz PVD teritoriālajai struktūrvienībai.

  Jāiesniedz:

  1) Iesniegums barības apritē iesaistītās personas objekta reģistrācijai un tā pielikumi.

  Pieteikumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

  Dokumentus var iesniegt arī izmantojot iestādes e-adresi.

  Valsts nodevas apmērs par uzņēmuma reģistrāciju (bez pārbaudes) ir 2,85 euro. Maksa par uzņēmuma reģistrācijai nepieciešamajām pārbaudēm un maksa par atzīšanu noteikta cenrādī (skat. zemāk).

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Uzņēmuma reģistrācijas gadījumā – PVD 15 darbadienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas veic uzņēmuma atbilstības pārbaudi dzīvnieku barības apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām, ja to nosaka normatīvie akti.

  Uzņēmuma atzīšanas gadījumā – PVD 15 darbadienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas veic uzņēmuma atbilstības pārbaudi normatīvo aktu prasībām. Pēc tam PVD izsniedz rēķinu uzņēmumam par veikto pārbaudi un izdevumiem.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Uzņēmuma reģistrācijas gadījumā – PVD triju darbadienu laikā pēc pārbaudes ziņo personai par pieņemto lēmumu un reģistrē uzņēmumu.

  Uzņēmuma atzīšanas gadījumā – PVD triju darbadienu laikā pēc pārbaudes paziņo par pieņemto lēmumu. Piecu darba dienu laikā pēc personas pieprasījuma PVD izsniedz uzņēmuma reģistrācijas vai atzīšanas apliecību.