Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ievedot sūtījumus Eiropas Savienībā, tie jāuzrāda robežkontrolei. Kontrolei ir pakļauti labības graudi, to produkti un blakusprodukti; eļļas sēklas, eļļas augi, to produkti un blakusprodukti; pākšaugu sēklas, to produkti un blakusprodukti; gumi, saknes, to produkti un blakusprodukti; citas sēklas un augļi, to produkti un blakusprodukti; zāles lopbarība un rupjā lopbarība; citi augi, to produkti un blakusprodukti; barības sastāvdaļas; kombinētā lopbarība; papildbarība; lopbarības piedevas; premiksi.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Operators vai viņa pilnvarota persona aizpilda sistēmā TRACES NT Vienotā sanitārā ievešanas dokumenta barībai un pārtikai, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika VSID-D I.daļu, lai iepriekš paziņotu robežkontroles punktam par šādu sūtījumu atvešanu.

    Sūtījums robežkontroles punktā tiek uzrādīts kontrolei un operators vai viņa pilnvarota persona uzrāda oriģinālos sūtījuma pavaddokumentus (dzīvnieku barības kvalitātes un nekaitīguma apliecinoši dokumenti, analīžu sertifikāti, u.c.).

    Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana klātienē.

Saņemt pakalpojumu