Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai dzīvnieku kapsēta varētu uzsākt darbību, tās valdītājam kapsēta jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai dzīvnieku kapsētu reģistrētu PVD, dzīvnieku kapsētas valdītājs attiecīgajā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz iesniegumu, kurā norāda informāciju:

  1) par dzīvnieku kapsētas valdītāju:
  - juridiskajām personām un komersantiem – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
  - pašvaldībām – nosaukumu un juridisko adresi;
  - biedrībām un nodibinājumiem – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
  - fiziskajām personām – vārdu un uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;
  - tālruņa un faksa numuru, elektroniskā pasta adresi;
  2) dzīvnieku kapsētas nosaukumu (ja ir) un dzīvnieku kapsētas atrašanās vietas adresi;
  3) lūgumu izsniegt dzīvnieku kapsētas reģistrācijas apliecību, ja dzīvnieku kapsētas valdītājs vēlas to saņemt.

  Dzīvnieku kapsētas reģistrācija PVD ir bezmaksas. reģistrācijas apliecības sagatavošana - Eur 2,50

  Iesniegumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

  Dokumentus var iesniegt arī izmantojot iestādes e-adresi.

  Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Dienests, saņemot iesniegumu un informāciju par ekspluatācijā pieņemtām būvēm, dzīvnieku kapsētai piešķir reģistrācijas numuru, iekļauj to valsts veterināro uzraudzības objektu reģistrā un rakstiski paziņo dzīvnieku kapsētas valdītājam par dzīvnieku kapsētas reģistrāciju.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.