Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Augošu koku un pārējo augu, bumbuļu, sakņu, grieztu ziedu un dekoratīvo zaļumu, sēklas materiāla, koksnes un koksnes izstrādājumu, augu un dārzeņu, kā arī koksnes iepakojamā materiāla robežkontrole.

Operators vai viņa pilnvarota persona:

  1. Aizpilda sistēmā TRACES NT Vienotā sanitārā ievešanas dokumenta augiem, augu produktiem VSID-AP 1. daļu, lai iepriekš paziņotu robežkontroles punktam par šādu sūtījumu atvešanu;
  2. Robežkontroles punktā uzrāda sūtījumu kontrolei līdz ar šādiem pavaddokumentiem:
  • Fitosanitārā sertifikāta oriģināls,
  • Sūtījuma pavaddokumenti.

Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

Uzziņas par pakalpojumu