Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai noformētu īpašās veterinārās receptes, nepieciešams iegādāties īpašo veterināro recepšu veidlapas no Pārtikas un veterinārā dienesta.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu īpašo veterināro recepšu veidlapas, veterinārmedicīniskās prakses iestāde iesniedz pieprasījumu, kurā norādīts:
  • datums,
  • pieprasījuma numurs,
  • īpašo recepšu veidlapu skaits.

  Iesniegumu apliecina ar veterinārmedicīniskās prakses iestādes vai tās pilnvarotās personas parakstu.

  Iesniegumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt, nosūtot to uz e-pastu. Tāpat dokumentus var iesniegt, izmantojot iestādes e-adresi.

  Iesniedzējs maksā par saņemtajām īpašo veterināro recepšu veidlapām. Vienas veidlapas cena noteikta cenrādī (skat. zemāk).

 2. Pakalpojuma apstrāde
  PVD pēc iesnieguma saņemšanas vienas darbdienas laikā izsniedz iesniedzējam pieprasīto īpašo veterināro recepšu veidlapu skaitu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc iesnieguma iesniegšanas PVD iesniedzējs vienas darbdienas laikā saņem pieprasīto īpašo veterināro recepšu veidlapu skaitu.