Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja nepieciešams veikt izmaiņas, kas jānovērtē, veterināro zāļu tirdzniecības atļaujas dokumentācijā, par to ir jāinformē Pārtikas un veterinārais dienests. Izmaiņas, kas nav jānovērtē, tirdzniecības atļaujas turētājam jāreģistrē zāļu datubāzē (UPD – Union Product Database).

Iesniedzējs/ tirdzniecības atļaujas turētājs iesniedz:

  1. atbilstoši noformētu iesniegumu;
  2. dokumentus, kuros iekļauta administratīvā informācija, un zinātniskā dokumentācija, kas nepieciešama, lai pierādītu, ka pēc izmaiņu veikšanas tirdzniecības atļaujas dokumentācijā veterināro zāļu riska un ieguvuma attiecība saglabājas labvēlīga.

Dokumentus var iesniegt:

  • elektroniski parakstītus dokumentus, izmantojot:

Iesniedzot iesniegumu, jābūt pievienotam maksājumu apliecinošam dokumentam.

Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

PVD veic iesniegtās dokumentācijas ekspertīzi un pieņem lēmumu par izmaiņu veikšanu/neveikšanu, par ko informē iesniedzēju.

Ja veterināro zāļu tirdzniecības atļaujas turētājs veic izmaiņas veterināro zāļu tirdzniecības atļaujas dokumentācijā, 12 mēnešus no dienas, kad pieņemts lēmums par izmaiņu apstiprināšanu veterināro zāļu tirdzniecības atļaujas dokumentācijā, tirdzniecības atļaujas turētājs ir tiesīgs izplatīt krājumā esošās veterinārās zāles, kurām nav ieviestas apstiprinātās izmaiņas tirdzniecības atļaujas dokumentācijā. Minētais nosacījums attiecas uz šo zāļu vairumtirdzniecību.

Pēc 12 mēnešu termiņa beigām atlikušo zāļu krājumu, kas ir bez apstiprinātām izmaiņām, var izplatīt tikai veterinārās aptiekas, aptiekas, veterinārmedicīniskās aprūpes komersanti un praktizējoši veterinārārsti līdz atlikušo zāļu krājuma beigām, bet ne ilgāk par norādītā zāļu derīguma termiņa beigām.

Veterināro zāļu marķējuma maketiem jābūt apstiprinātiem PVD pirms šo zāļu izplatīšanas Latvijā.

Uzziņas par pakalpojumu