Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
90
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja nepieciešams veikt izmaiņas veterināro zāļu tirdzniecības atļaujas dokumentācijā, par to ir jāinformē Pārtikas un veterinārais dienests.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedz atbilstoši noformētu iesniegumu, pievienojot:

  - dokumentus, kuros iekļauta administratīvā informācija, un zinātniskā dokumentācija, kas nepieciešama, lai pierādītu reģistrējamo veterināro zāļu drošumu, efektivitāti un kvalitāti.

  Iesniedzot iesniegumu, jābūt pievienotam maksājumu apliecinošam dokumentam. Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

  Dokumenti iesniedzami klātienē PVD vai nosūtot pa pastu. Elektroniski parakstīti dokumenti nosūtāmi uz e-pasta adresi vzr@pvd.gov.lv

  Dokumentus var iesniegt arī izmantojot iestādes e-adresi.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  PVD veic iesniegtās dokumentācijas ekspertīzi un pieņem lēmumu par izmaiņu veikšanu/neveikšanu, par ko informē iesniedzēju.

  Ja veterināro zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks (turētājs) veic izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā, 12 mēnešus no dienas, kad pieņemts lēmums par izmaiņu apstiprināšanu veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā, reģistrācijas apliecības īpašnieks (turētājs) ir tiesīgs izplatīt krājumā esošās veterinārās zāles, kurām nav ieviestas apstiprinātās izmaiņas reģistrācijas dokumentācijā. Minētais nosacījums attiecas uz šo zāļu vairumtirdzniecību.

  Pēc 12 mēnešu termiņa beigām atlikušo zāļu krājumu, kas ir bez apstiprinātām izmaiņām, var izplatīt tikai veterinārās aptiekas, aptiekas, veterinārmedicīniskās aprūpes komersanti un praktizējoši veterinārārsti līdz atlikušo zāļu krājuma beigām, bet ne ilgāk par norādītā zāļu derīguma termiņa beigām.