Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Gatavojoties laist Eiropas Savienības tirgū jaunu pārtikas produktu, ir jāpārbauda, vai tas ietilpst jaunās pārtikas regulējuma jomā. Lai noskaidrotu produkta statusu, jāvēršas tās dalībvalsts kompetentajā institūcijā, kurā plānots laist tirgū jauno pārtikas produktu. Kompetentā iestāde (Latvijā – PVD) izsniedz lēmumu par jaunās pārtikas produkta statusu.

Lai noteiktu jaunās pārtikas produkta statusu, uzņēmumam ir jāiesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā konsultatīvais pieprasījums, tajā ietverot šādas ziņas:

  • pavadvēstuli;
  • tehnisko dokumentāciju;
  • pamatojošos dokumentus;
  • paskaidrojuma piezīmi, kas precizē iesniegto dokumentu mērķi un būtiskumu, kā arī apraksta saikni starp dažādajiem informācijas elementiem, īpaši attiecībā uz pierādījumiem, kas iesniegti, lai pierādītu, ka Savienībā pārtikas produkts nozīmīgā apjomā cilvēka uzturā lietots pirms 1997. gada 15. maija, lai spētu izdarīt secinājumu, ja jāizskata dokumenti no vairākiem avotiem.

Dokumentus var iesniegt:

  • elektroniski parakstītu iesniegumu var iesniegt, izmantojot:

PVD izvērtē iesniegtos dokumentus un sagatavo lēmumu, kurā norāda vai attiecīgais produkts ir uzskatāms par jaunu pārtikas produktu, tam pievienojot pamatojumu.

Par pieņemto lēmumu Pārtikas un veterinārais dienests informē gan uzņēmēju, gan arī pārējās dalībvalstis un Eiropas Komisiju.

Informācija par Eiropas Savienības dalībvalstu izskatītajiem konsultatīvajiem pieprasījumiem ir pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā.

Jauns pārtikas produkts ir jebkurš pārtikas produkts, kas ES nav nozīmīgā apjomā izmantots cilvēku uzturā pirms 15.05.1997., neatkarīgi no datuma, kurā dalībvalsts pievienojās ES. Informācija par izvērtētajiem produktiem, tiek publicēts EK tīmekļa vietnē Jaunās pārtikas katalogā. Tikai atļautos un ES sarakstā iekļautos jaunos pārtikas produktus var laist ES tirgū vai izmantot pārtikā, vai uz tās, saskaņā ar tajā norādītajiem izmantošanas nosacījumiem, un marķēšanas prasībām.

Uzziņas par pakalpojumu