Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai Latvijas Republikas teritorijā pirmo reizi uzsāktu noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu izplatīšanu, uzņēmējam par to ir jāpaziņo PVD un attiecīgais produkts ir jāreģistrē PVD noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pārtikas uzņēmums iesniedz paziņojumu par noteiktās grupās ietilpstoša pārtikas produkta reģistrāciju vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja paziņojums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

  Dokumentus var iesniegt arī:
  • izmantojot iestādes e-adresi;
  • izmantojot e-pakalpojumu iestādes mājaslapā.

  Paziņojumam pievieno pārtikas produkta:

  - marķējuma paraugu oriģinālvalodā (piemēram, etiķeti vai skaidri redzamu fotokopiju no oriģināla ar salasāmu tekstu, vai ieskenētu maketu);
  - marķējuma teksta paraugu valsts valodā.

  Ja paziņojumu iesniedz papīra formā, pārtikas uzņēmums attiecīgo informāciju un iepriekš minēto paraugu papildus iesniedz arī elektroniskā veidā, izmantojot elektronisko datu nesējus.

  Valsts nodeva par tādu pārtikas produktu reģistrāciju, kas ražoti trešajā valstī – 228,00 euro; par tādu pārtikas produktu reģistrāciju, kas ir ražoti kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm – 100,00 euro; par maisījumu zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem reģistrāciju – 43,00 euro.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Dienests mēneša laikā pieņem lēmumu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Dienests mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  - reģistrēt pārtikas produktu un iekļaut to noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrā, ja dokumenti, ko pārtikas uzņēmums iesniedzis dienestam, ir atbilstoši noformēti un pilnīgi un pārtikas produkts atbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
  - atteikt reģistrāciju, ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai pārtikas produkts neatbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Paziņojums par noteiktās grupās ietilpstoša pārtikas produkta reģistrāciju
 2. PVD rekvizīti maksājumu veikšanai
 3. Cenrādis
 4. Izmantot e-pakalpojumu "Paziņojums par noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrāciju"
 5. Vairāk par noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrāciju
 6. REĢISTRS - Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrs

Normatīvie akti