Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Visi saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumi ir pakļauti PVD uzraudzībai. Lai uzņēmums nonāktu PVD uzraudzībā, tam jāreģistrējas PVD.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Uzņēmums iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu reģistrācijai vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

    Dokumentus var iesniegt arī izmantojot iestādes e-adresi.

    Uzņēmuma reģistrācija PVD ir bez maksas.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Saņemot iesniegumu, dienests piecu darbdienu laikā reģistrē uzņēmumu, piešķir tam reģistrācijas numuru un informāciju ievieto publiski pieejamā tīmekļa vietnē.