Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai turētu plēsēju kārtas savvaļas sugas dzīvniekus, primātus, jūras zīdītājus, krokodilu kārtas un čūskveidīgo dzīvniekus, to turēšanas vieta ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Dzīvnieku īpašnieks samaksā valsts nodevu par savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietas reģistrāciju un tad iesniedz dienestā iesniegumu savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietas reģistrācijai un dzīvnieku izcelsmi apliecinošu dokumentu kopijas.

  Iesniegumu, kas parakstīts ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

  Tāpat to var iesniegt izmantojot iestādes e-adresi.

  Par pakalpojumu maksājama valsts nodeva - 9,96 euro, ja tiek izsniegta reģistrācijas apliecība; 8,54 euro, ja netiek izsniegta reģistrācijas apliecība.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Dienests piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas reģistrē dzīvnieku turēšanas vietu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Noteiktajā laikā dienests ir reģistrējis savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietu. Ja mainās dzīvnieku īpašnieks vai dzīvnieku turēšanas vieta vai dzīvnieku turēšanas vietā paredzēts turēt tādas sugas dzīvnieku, kas nav minēta iesniegumā, dzīvnieku īpašnieks nedēļas laikā iesniedz dienestā attiecīgu informāciju. Papildus informācijai par tādas sugas dzīvnieka turēšanu, kas nav minēta iesniegumā, pievieno attiecīgā dzīvnieka izcelsmi apliecinoša dokumenta kopiju.