Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļautas visas laboratorijas, kas veic svaigpiena paraugu laboratoriskos izmeklējumus, lai noteiktu "Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.853/2004/ EK III pielikuma IX sadaļas I nodaļas III daļā" noteiktos rādītājus svaigpiena kvalitātei.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz pieteikums svaigpiena kontroles laboratorijas atzīšanai, kā arī akreditācijas apliecības un sfēras kopija.

  Pieteikumu, kas parakstīts ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

  To var iesniegt arī izmantojot iestādes e-adresi.

  Maksa pa pakalpojumu noteikta cenrādī.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.