Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
11
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai svaigpiena ražotājs realizētu pienu tieši galapatērētājam vai personai, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši realizē pienu galapatērētājam Latvijas teritorijā, ir nepieciešama PVD izsniegta svaigpiena realizācijas atļauja nelielos apjomos gala patērētājam vai mazumtirdzniecībai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu piena realizācijas atļauju, piena ražotājs iesniedz dienestā iesniegumu, kurā norāda:

  1) novietnes īpašnieka vārdu un uzvārdu,
  2) novietnes nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru,
  3) ganāmpulka reģistrācijas numuru.

  Iesniegumam pievieno laboratoriskās testēšanas rezultātus, kas apliecina, ka piens atbilst mikrobioloģiskajiem un kvalitātes kritērijiem.

  Pieteikumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

  To var iesniegt arī izmantojot iestādes e-adresi.

  Atļaujas saņemšanai nepieciešamās pārbaudes tiek veiktas par maksu, saskaņā ar cenrādi.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to, izvērtē risku saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku veselību, labturību, dzīvnieku barības apriti un pārtikas apriti, pārtikas higiēnu un nekaitīgumu, kā arī dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apriti, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un, ja nepieciešams pārbauda novietni un ņem piena paraugu, lai pārliecinātos par piena atbilstību mikrobioloģiskajiem un kvalitātes kritērijiem.

  Ja piena ražotājs atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, dienests darbdienas laikā izsniedz piena realizācijas atļauju un iekļauj piena ražotāju dienesta uzraudzības objektu datubāzē

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.