Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ievedot sūtījumus Eiropas Savienībā, tie jāuzrāda robežkontrolei. Svaigu augļu un dārzeņu atbilstības novērtēšanas robežkontrolei pakļauti svaigi augļi un dārzeņi, kā arī sēnes un rieksti, kas paredzēti svaigam patēriņam un pārstrādei un kurus ieved no trešajām valstīm.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Operators vai viņa pilnvarota persona aizpilda sistēmā TRACES NT Vienotā sanitārā ievešanas dokumenta augiem, augu produktiem VSID-AP I.daļu, lai iepriekš paziņotu robežkontroles punktam par šādu sūtījumu atvešanu.

  Sūtījums robežkontroles punktā tiek uzrādīts kontrolei un operators vai viņa pilnvarota persona uzrāda sūtījuma pavaddokumentus:

  - sūtījuma pavaddokumentus;
  - kvalitātes sertifikātu (no Eiropas Savienības atzītām valstīm).

  Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana klātienē.

Saņemt pakalpojumu