Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Svaigu augļu un dārzeņu, kā arī sēņu un riekstu, kas paredzēti svaigam patēriņam un pārstrādei, robežkontrole.

Operators vai viņa pilnvarota persona:

  1. aizpilda sistēmā TRACES NT Vienotā sanitārā ievešanas dokumenta augiem, augu produktiem VSID-AP 1. daļu, lai iepriekš paziņotu robežkontroles punktam par šādu sūtījumu atvešanu;
  2. uzrāda kravu robežkontrolei līdz ar sekojošiem pavaddokumentiem:
  • sūtījuma pavaddokumenti;
  • kvalitātes sertifikāts (no Eiropas Savienības atzītām valstīm).

Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu