Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai nodrošinātu dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, veterinārmedicīnisko prakšu un dzīvnieku izcelsmes produktu aprites uzraudzību, nodrošinātu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importa un tranzīta veterināro kontroli, visiem veterinārās uzraudzības objektiem, kas minēti Veterinārmedicīnas likuma 1. pantā, izņemot produktīvo mājdzīvnieku novietnes, ir jābūt reģistrētiem Pārtikas un veterinārajā dienestā, kas īsteno valsts veterināro uzraudzību Latvijā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai reģistrētu veterinārās uzraudzības objektu, PVD teritoriālajā struktūrvienībā jāiesniedz pieteikums objekta reģistrācijai, pievienojot dokumentu kopijas, ko nosaka katras jomas saistošie normatīvie akti, kā arī personu apliecinoša dokumenta kopija, ja komersants ir fiziska persona.

  Pieteikumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

  Tāpat to var iesniegt izmantojot iestādes e-adresi.

  Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  PVD izskata pieteikumu un reģistrē veterināro objektu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.