Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
90
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pēc tam, kad izsniegta speciālā atļauja (licence) veterināro zāļu ražošanai, dienests uzrauga veterināro zāļu ražošanas un kontroles atbilstību prasībām un pēc pārbaudes, izsniedz veterināro zāļu labas ražošanas prakses sertifikātu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pēc tam, kad izsniegta speciālā atļauja (licence) veterināro zāļu ražošanai, dienests uzrauga veterināro zāļu ražošanas un kontroles atbilstību prasībām:

  • vismaz reizi trijos gados veic atkārtotas labas ražošanas prakses pārbaudes. Dienests ar veterināro zāļu ražotāju vienojas par pārbaudes laiku un ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms pārbaudes rakstiski paziņo par to;
  • ja nepieciešams, veic nepieteiktas pārbaudes. Šādā gadījumā paraugus testē laboratorijā, kurai ir tiesības kontrolēt zāles.

  Dienests 10 darbdienu laikā pēc katras pārbaudes sagatavo labas ražošanas prakses kontroles ziņojumu, kurā norāda, vai veterināro zāļu ražotājs ievēro labas ražošanas prakses principus un pamatnostādnes. Pārbaudītajam veterināro zāļu ražotājam vai veterināro zāļu reģistrācijas apliecības turētājam (īpašniekam) nosūta vienu ziņojuma eksemplāru, bet otru eksemplāru, ja nepieciešams, nosūta institūcijai, kas pieprasījusi pārbaudi.

  Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Dienests, pamatojoties uz ziņojumu, mēneša laikā pēc pārbaudes pabeigšanas pieņem attiecīgu lēmumu:

  • par labas ražošanas prakses atbilstības sertifikāta izsniegšanu, ja pārbaudē konstatēta atbilstība labas ražošanas prakses principiem un pamatnostādnēm;
  • par labas ražošanas prakses atbilstības sertifikāta izsniegšanas pagaidu atlikšanu, norādot iemeslus un termiņu, kādā jāveic nepieciešamie pasākumi;
  • par atteikumu izsniegt labas ražošanas prakses atbilstības sertifikātu. Lēmumu par atteikumu izsniegt labas ražošanas prakses atbilstības sertifikātu piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo veterināro zāļu ražotājam.

  Dienests izsniedz veterināro zāļu ražotājam labas ražošanas prakses atbilstības sertifikātu pēc tam, kad veterināro zāļu ražotājs ir samaksājis par sertifikāta izsniegšanu

Saņemt pakalpojumu