Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
90
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Veterināro zāļu reģistrācijas apliecību pēc pieciem gadiem pārreģistrē, pamatojoties uz riska un ieguvuma attiecības atkārtotu izvērtējumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniegumu un tam pievienotu konsolidētu sarakstu, kurā norādīti dokumenti, kas iesniegti par veterināro zāļu kvalitāti, drošumu un efektivitāti, un visi grozījumi, kas ieviesti kopš reģistrācijas apliecības sākotnējās izsniegšanas.

  Reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) iesniegumu un konsolidēto sarakstu iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām.

  Reģistrācijas apliecība pēc pārreģistrēšanas ir derīga neierobežotu laiku, izņemot gadījumus, ja Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz veterināro zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības sistēmas rezultātiem, nosaka vienu papildu pārreģistrāciju pēc pieciem gadiem.

  iesniegumu, parakstītu elektroniski, var iesniegt, izmantojot iestādes e-pastu, kā arī iestādes e-adresi.

  Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.