Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
210
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļauts izplatīt veterinārās zāles, kam Pārtikas un veterinārais dienests izsniedzis veterināro zāļu reģistrācijas apliecību vai kuras reģistrētas Eiropas Zāļu aģentūrā, veicot centralizēto reģistrācijas procedūru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Regulai (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu reģistrācijas apliecību, reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā rakstveida iesniegumu par veterināro zāļu reģistrāciju.
  Iesniedzot reģistrācijas iesniegumu elektroniski, aizpilda speciālu tiešsaistes veidlapu Eiropas kopējā zāļu reģistrācijas iesniegšanas portālā CESP vai Eiropas Zāļu aģentūras drošas failu apmaiņas sistēmā Eudralink.

  Iesnieguma iesniedzējs reģistrācijas iesniegumam pievieno dokumentus, kuros iekļauta administratīvā informācija, un zinātniskā dokumentācija, kas nepieciešama, lai pierādītu reģistrējamo veterināro zāļu drošumu, efektivitāti un kvalitāti atbilstoši 18.07.2006. MK noteikumu Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība" 2. pielikumā (attiecībā uz neimunoloģiskajām veterinārajām zālēm), 3. pielikumā (attiecībā uz imunoloģiskajām veterinārajām zālēm), 3.1. vai 3.2. pielikumā minētajām prasībām.

  Iesniegumu, kas parakstīts elektroniski, var iesniegt, izmantojot e-pastu vai arī arī iestādes e-adresi.

  Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.