Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Reģistrācijas apliecības īpašniekam ir jāiesniedz periodiskais drošības ziņojums (periodiski pārskati par veterināro zāļu drošumu) par veterināro zāļu blakusparādībām. Veterinārārsta vai farmaceita pienākums ir ziņot par neparedzamām blakusparādībām, kas tam kļuvušas zināmas, lietojot veterinārās vai cilvēkiem paredzētās zāles dzīvniekiem vai veicot profesionālos pienākumus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Reģistrācijas apliecības īpašnieks periodiskos drošības ziņojumus iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā:
  1. ne retāk kā reizi sešos mēnešos pēc veterināro zāļu reģistrācijas apliecības saņemšanas un līdz to laišanai tirgū (ja normatīvajos aktos par veterināro zāļu reģistrēšanu vai Eiropas Komisijas norādījumos nav noteikts citādi);
  2. ne retāk kā reizi sešos mēnešos pirmo divu gadu laikā pēc veterināro zāļu sākotnējās laišanas tirgū un reizi gadā nākamo divu gadu laikā;
  3. turpmāk reizi trijos gados;
  4. pēc speciāla Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma periodiskos drošības ziņojumus iesniedz nekavējoties.

  Ziņojumu, kas parakstīts ar e-parakstu, var iesniegt, izmantojot e-pastu vai iestādes e-adresi.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.