Aktuāli Informācija presei Robežkontrole Starptautiskā sadarbība
BOMCA 2024

Eiropas Savienības (ES) finansētā projekta #BOMCA10 ( Robežu pārvaldības programma Centrālāzijā – 10. posms) ietvaros Latvijā  no 2024. gada 9. jūlija līdz 11. jūlijam notiks Centrālāzijas valstu robežkontrolē iesaistīto dienestu pārstāvju vizīte.  Programmas BOMCA 10 vispārējais mērķis ir  palielināt drošību, stabilitāti un ilgtspējīgu izaugsmi reģionā, kā arī atbalstīt pārrobežu sadarbību un uzlabot dzīves apstākļus cilvēkiem, kuri dzīvo Vidusāzijas pierobežas rajonos.

Projekta 3. komponente ir veltīta  tirdzniecības veicināšanai. Šīs komponentes ietvaros VID Muitas pārvaldes  un PVD Robežkontroles departamenta ekspertu grupa iepazīstinās ar muitas, veterinārās un fitosanitārās robežkontroles sistēmām ES un Latvijā, uzsverot likumdošanas prasības un riska pārvaldību par importa, tranzīta procedūru piemērošanu, lēmumu pieņemšanu par sūtījumu atbilstību un uzraudzības procesu, kā arī iepazīstinās ar informācijas vadības sistēmu IMSOC un tās komponentēm.

Projekta pasākuma laikā vizītes dalībnieki apmeklēs Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), Valsts ieņēmumu dienestu (VID), VID, Muitas laboratoriju, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” un Nacionālo fitosanitāro laboratoriju, savukārt apmeklējot kontroles punktus “Pāternieki”, “Indra”, “Rīgas osta” iepazīsies ar labās prakses nodrošināšanu un robežkontroles procedūru praktisku īstenošanu, saskaņā ar ES prasībām.