Gruzijas vizīte

Šonedēļ, no 19. jūlija līdz 21. jūlijam,  pieredzes apmaiņas vizītē Pārtikas un veterinārajā dienestā  ieradušies Gruzijas Nacionālās pārtikas aģentūras vadītājs Zurabs Čekurašvili (Zurab Chekurashvili) un Gruzijas Nacionālās pārtikas aģentūras vadītāja vietnieks, vecākais veterinārais inspektors Vasilijs Basiladzela (Vasili Basiladzela).

Plānota tikšanās ar zemkopības ministru Kasparu Gerhardu, vizīte Pārtikas un veterinārajā dienestā, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “Bior”, kā  arī iepazīšanās ar pārtikas nekaitīguma uzraudzību Rīgas Centrāltirgū un pārtikas ražošanas uzņēmumā.

Pārtikas un veterinārais dienests kā vadošais partneris sadarbībā ar Latvijas Valsts augu aizsardzības dienestu, Igaunijas un Zviedrijas pārtikas uzraudzības kompetentajām iestādēm Gruzijā ievieš Eiropas Savienības finansētu mērķsadarbības (Twinning)  projektu “Tālāku sanitāro un fitosanitāro pasākumu stiprināšana un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā", kura mērķis ir, izmantojot ES dalībvalstu pieredzi un zināšanas, veicināt Gruzijas pārtikas produktu konkurētspēju ES tirgū un stiprināt Gruzijas patērētāju uzticēšanos pārtikas kontroles sistēmai.

Vizītes laikā tiks apspriesti aktuālie jautājumi par kopīgi realizējamo projektu Gruzijā, lai nodrošinātu plānoto rezultātu izpildi Gruzijas speciālistu un inspektoru apmācībā, likumdošanas izstrādes un normatīvo aktu ieviešanas procedūru izstrādē par veterinārajiem, pārtikas uzraudzības, robežkontroles un augu veselības jautājumiem. Papildinformāciju par projektu skatīt ŠEIT.