Automašīnu un kravu dezinfekcija kontroles punktos netiek veikta, jo jebkāda transportlīdzekļa dezinfekcija var notikt tikai tad, kad  transportlīdzeklī vēl nav iekrauta, vai ir jau izkrauta  krava.

Dezinficējot neizkrautu transportlīdzekli, dezinfekcijas līdzeklī esošās vielas var nonākt uz precēm, radot, piemēram, pārtikas, zāļu un barības piesārņojumu, kā  arī radīt izmaiņas to organoleptiskajos rādītājos (izmainīt garšu, smaržu).

Jāpiebilst, ka par transporta līdzekļa atbilstību higiēnas prasībām, atbildīgs ir kravas pārvadātājs, saskaņā ar Eiropas  Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu, noteikto.  

Par preču ievešanu no trešajām valstīm un ar to saistītajiem riskiem lasīt ŠEIT.