Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

PVD centrālais aparāts

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena8.30 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Lai izplatītu dabīgo minerālūdeni, nepieciešams saņemt atļauju, kuru, izvērtējot uzņēmēja iesniegtos dokumentus, izsniedz Pārtikas un veterinārais dienests.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu atļauju dabīgam minerālūdenim, kas tiek iegūts Latvijā, uzņēmējam ir jāiesniedz:

  1) iesniegums atļaujas saņemšanai;
  2) Latvijā akreditētas sertifikācijas institūcijas izsniegts atbilstības sertifikāts.

  Lai iegūtu atļauju izplatīt dabīgo minerālūdeni, kas ievests no trešajām valstīm, uzņēmējam ir jāiesniedz:

  1) iesniegums atļaujas saņemšanai;
  2) attiecīgās valsts kompetentās institūcijas apliecinājums par dabīgā minerālūdens atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīvas 2009/54/EK par dabīgo minerālūdeņu ieguvi un tirdzniecību prasībām, kā arī apliecinājums par regulāru valsts uzraudzības nodrošinājumu, lai garantētu 2015.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.736 “Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni” 8., 9. un 10. punktā minēto prasību ievērošanu, vai sertifikācijas institūcijas izsniegts atbilstības sertifikāts, kas apliecina, ka dabīgais minerālūdens atbilst šo noteikumu prasībām;
  3) atbilstoši Eiropas standartizācijas organizācijas vai Starptautiskās standartizācijas organizācijas standartam akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts atbilstības sertifikāts par dabīgā minerālūdens ražotāja atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu un 2015.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.736 “Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni” noteiktajām prasībām.

  Valsts nodevu maksā pirms dokumentu iesniegšanas atļaujas saņemšanai.

  Valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu – 142,29 euro; valsts nodeva par atļaujas atkārtotu izsniegšanu – 42,69 euro.

  Iesniegumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

  Dokumentus var iesniegt arī, izmantojot iestādes e-adresi.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  PVD izskata dokumentus un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu, vai par atteikumu izsniegt atļauju.

  PVD 30 dienu laikā paziņo Eiropas Komisijai par izsniegto atļauju vai atteikumu izsniegt atļauju Latvijā un trešajās valstīs iegūto dabīgo minerālūdeņu izplatīšanai.
  Dabīgo minerālūdeni, ko ir atļāvusi izplatīt kādas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts kompetentā iestāde (dabīgais minerālūdens iekļauts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētajā atzīto dabīgo minerālūdeņu sarakstā), atļauts brīvi ievest un izplatīt Latvijā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu