Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
11
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

PVD centrālais aparāts

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena8.30 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

PVD centrālais aparāts

Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena8.30 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Lai izmēģinājumu dzīvnieku audzētājs, piegādātājs un lietotājs varētu nodrošināt atbilstošu izmēģinājumu dzīvnieku turēšanu un kopšanu, kā arī īstenot izmēģinājumu projektus un saņemt atļauju dzīvnieka izmantošanai procedūrā, tam ir jānozīmē atbildīgā persona šo darbību īstenošanai. Šai personai ir jābūt ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, kā arī tai ir jāsaņem Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja.

Procesa apraksts

 1. Atļaujas pieprasīšana
  Lai par izmēģinājuma projektu atbildīgā persona, kas ir atbildīga arī par izmēģinājuma, izmēģinājumā iesaistīto personu un izmēģinājumu dzīvnieku pārraudzību, saņemtu atļauju, tā dienestā iesniedz:

  - iesniegumu, kurā norāda fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi;
  - izglītības dokumenta kopiju par akadēmisko izglītību ar izmēģinājumiem saistītajās jomās (medicīna, bioloģija, farmakoloģija, veterinārmedicīna);
  - Eiropas Laboratorijas dzīvnieku zinātnes asociāciju federācijas dokumenta kopiju, kas apliecina attiecīgā moduļa apmācības kursa apgūšanu.

  iesniegumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

  Dokumentus var iesniegt arī izmantojot iestādes e-adresi.

  Valsts nodevas apmērs par atļaujas izsniegšanu izmēģinājuma projekta atbildīgajai personai ir 60 euro.

 2. Iesnieguma izvērtēšana
  Dienests piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  - izsniegt atļauju atbildīgajai personai;
  - atteikt atļaujas izsniegšanu atbildīgajai personai.

 3. Atļaujas saņemšana
  Dienests triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas to rakstiski paziņo atbildīgajai personai.

  Ja pieņemts lēmums izsniegt atļauju atbildīgajai personai, dienests triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas izsniedz atļauju.

  Dienests pieņem lēmumu anulēt atļauju, ja konstatē, ka kāda izmēģinājuma projekta īstenošana neatbilst izsniegtajai izmēģinājuma projekta atļaujai dzīvnieka izmantošanai procedūrā. Tad dienests triju darbdienu laikā lēmumu par atļaujas anulēšanu rakstiski paziņo atbildīgajai personai un izmēģinājumu dzīvnieku lietotājiem, kuru izmēģinājumu projektos ir iesaistīta minētā atbildīgā persona.

Saņemt pakalpojumu