Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai uzsāktu dzīvnieku pārvadāšanu, dzīvnieku pārvadātājam jāreģistrējas PVD un jāsaņem dzīvnieku pārvadātāja atļauja.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu atļauju TUVAJIEM pārvadājumiem:

  1) iesniedz darba kārtību, kurā iekļauta informācija par:
  - darbībām ar dzīvniekiem;
  - iekraušanas un izkraušanas aprīkojumu;
  - dzīvnieku izvietošanas kārtību transportlīdzeklī;
  - transportlīdzekļa tīrīšanu un dezinfekciju;
  2) uzrāda kvalifikācijas sertifikātu;
  3) uzrāda regulas Nr. 1/2005 I pielikuma II nodaļas prasībām atbilstošu transportlīdzekli dzīvnieku pārvadāšanai.

  Dzīvnieku pārvadātāja atļauja tuviem pārvadājumiem un kvalifikācijas sertifikāts nav nepieciešami, ja lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieks pārvadā viņam piederošus dzīvniekus ar savu transportlīdzekli un pārvadāšanas attālums no novietnes nepārsniedz 50 kilometrus, vai ja pārvadāšanas attālums no izbraukšanas vietas līdz galamērķa vietai nepārsniedz 65 kilometrus.

  Lai saņemtu atļauju TĀLAJIEM pārvadājumiem, iesniedz visu iepriekš minēto, papildus pievienojot:

  1) transportlīdzekļu atbilstības sertifikātu kopijas;
  2) avārijas plānu rīcībai neparedzētos gadījumos;
  3) pārvadājuma laikā ir iespēja nodrošināt saziņu ar autovadītāju;
  4) transportlīdzeklis ir aprīkots ar maršruta kontroles sistēmu (navigācijas sistēmu), kas spēj fiksēt kustību, apstāšanās, atpūtas laikus un vietas, kā arī kravas nodalījuma atvēršanu un aizvēršanu.

  Pieteikumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

  Tāpat var izmantot iestādes e-adresi.

  Lai saņemtu dzīvnieku pārvadātāja atļauju vai transportlīdzekļa atļauju, dzīvnieku pārvadātājs maksā valsts nodevu 31,30 euro.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Dienests 10 darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas izvērtē atbilstību prasībām un pieņem lēmumu par dzīvnieku pārvadātāja atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt dzīvnieku pārvadātāja atļauju.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.