Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja reģistrētam uztura bagātinātājam izdara izmaiņas, uzņēmums iesniedz dienestā paziņojumu par reģistrēta uztura bagātinātāja izmaiņām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai veiktu izmaiņas reģistrētam uztura bagātinātājam, jāiesniedz pieteikums.

  Dokumenti iesniedzami klātienē PVD vai nosūtot pa pastu.

  Elektroniski parakstīti dokumenti:
  • nosūtāmi uz e-pasta adresi nrd@pvd.gov.lv;
  • iesniedzami, izmantojot iestādes e-adresi;
  • iesniedzami, izmantojot e-pakalpojumu iestādes mājaslapā.

  Pirms dokumentu iesniegšanas jāsamaksā valsts nodeva, kuras apmērs par šo pakalpojumu:

  1. mainot uztura bagātinātāja pagatavojuma veidu, fasējuma vienības lielumu, ieteicamo dienas (diennakts) devu, sastāvdaļas vai sastāvdaļu daudzumu, – 100,00 euro;
  2. izdarot izmaiņas marķējumā vai citā pievienotajā informācijā (piemēram, lietošanas pamācībā), ja tās nav saistītas iepriekšējā punktā minētajām izmaiņām, – 50,00 euro.

  Ja valsts nodevas apmaksa nav veikta savlaicīgi, iesniegto dokumentu izskatīšana netiek uzsākta.

  Gadījumā, ja ir veiktas izmaiņas PVD uztura bagātinātāju reģistrā iekļautam uztura bagātinātājam, uzņēmējam par to ir jāziņo PVD.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  PVD viena mēneša laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par izmaiņu veikšanu uztura bagātinātāju reģistrā.