Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja reģistrētam uztura bagātinātājam izdara izmaiņas, uzņēmumam jāiesniedz dienestā paziņojums par reģistrēta uztura bagātinātāja izmaiņām.

Lai veiktu izmaiņas reģistrētam uztura bagātinātājam, jāiesniedz paziņojums par reģistrēta uztura bagātinātāja izmaiņām, marķējuma teksta paraugs latviešu valodā un marķējuma paraugs oriģinālvalodā (iepakojuma oriģināls vai tā fotokopija).

Paziņojumu un dokumentus var iesniegt:

PVD viena mēneša laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par izmaiņu veikšanu uztura bagātinātāju reģistrā.

Pirms dokumentu iesniegšanas jāsamaksā valsts nodeva:

  • mainot uztura bagātinātāja pagatavojuma veidu, fasējuma vienības lielumu, ieteicamo dienas (diennakts) devu, sastāvdaļas vai sastāvdaļu daudzumu, – 100,00 euro;
  • izdarot izmaiņas marķējumā vai citā pievienotajā informācijā (piemēram, lietošanas pamācībā), ja tās nav saistītas iepriekšējā punktā minētajām izmaiņām, – 50,00 euro;
  • ja uzņēmums reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz izmantojot e-pakalpojumu, un norāda, ka lēmumu vēlas saņemt elektroniski, valsts nodevu maksā 90 procentu apmērā, proti, attiecīgi 45,00 euro vai 90,00 euro apmērā.

Uzziņas par pakalpojumu