Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Augu, augu daļu un sēklu, kurus paredzēts izmantot meža atjaunošanai un ieaudzēšanai robežkontrole.

Operators vai viņa pilnvarota persona:

  1. Aizpilda sistēmā TRACES NT Vienotā sanitārā ievešanas dokumenta augiem, augu produktiem VSID-AP 1. daļu, lai iepriekš paziņotu robežkontroles punktam par šādu sūtījumu atvešanu;
  2. Robežkontroles punktā uzrāda sūtījumu kontrolei līdz ar šādiem pavaddokumentiem:
  • Fitosanitārā sertifikāta oriģināls;
  • Valsts meža dienesta izsniegta atļauja;
  • Izcelsmes valsts oficiālas iestādes izsniegts materiāla izcelsmi apliecinošs dokuments;
  • Sūtījuma pavaddokumenti.

Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

Uzziņas par pakalpojumu