Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ievedot sūtījumus Eiropas Savienībā, tie jāuzrāda robežkontrolei. Robežkontrolei pakļautas trešo valstu izcelsmes:
1) pārtikas preces t.sk. alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni, uztura bagātinātāji, izejvielas un pārtikas preces, kas paredzētas pārstrādei vai apstrādei, kas nesatur dzīvnieku izcelsmes produktus vai saskaņā ar ES normatīvo aktu prasībām nav pakļautas veterinārajai kontrolei,
2) materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti saskarei ar pārtiku.
Tiek pārbaudīta preču nekaitīguma, kvalitātes, marķējuma un klasifikācijas atbilstība LR un ES normatīvo aktu prasībām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Operators vai viņa pilnvarota persona aizpilda sistēmā TRACES NT Vienotā sanitārā ievešanas dokumenta barībai un pārtikai, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika VSID-D I.daļu, lai iepriekš paziņotu robežkontroles punktam par pārtikas vai materiālu un izstrādājumu, paredzētu saskarei ar pārtiku atvešanu.

  Sūtījums robežkontroles punktā tiek uzrādīts kontrolei un operators vai viņa pilnvarota persona uzrāda sūtījuma pavaddokumentus:

  - komerciālos dokumentus;
  - COI sertifikātu bioloģiskās izcelsmes lauksaimniecības produktiem;
  - Oficiālo sertifikātu un analīžu rezultātus noteiktām precēm no konkrētām trešām valstīm;
  - Oficiālo sertifikātu lietošanai pārtikā paredzētu dīgstu un to iegūšanai paredzētu sēklu ievešanai Savienībā ar nolūku tos laist tirgū
  - Trešās valsts izsniegtu Izvešanas atļauju (sēnēm no konkrētām trešām valstīm);
  - Atbilstības deklarāciju virtuves piederumiem no poliamīda/neilona un/vai melamīna no Ķīnas vai Honkongas;
  - Atbilstības deklarāciju materiāliem un izstrādājumiem no plastmasas, keramikas, pārstrādātas plastmasas, reģenerētas celulozes, lakotiem un pārklātiem plastmasas izstrādājumiem, aktīviem un viediem materiāliem un izstrādājumiem gumijas vai elastomēru knupīšiem un mānekļiem.

  Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Robežkontroles punktā tiek veikta robežkontrole.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Cenrādis
 2. PVD rekvizīti maksājumu veikšanai
 3. Vairāk par pārtikas preču un kontaktmateriālu robežkontroli

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu