Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai Latvijā laistu tirgū uztura bagātinātājus, tie ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reģistrā.

Lai reģistrētu uztura bagātinātāju, ir jāiesniedz:

  1. paziņojums uztura bagātinātāja reģistrācijai;
  2. uztura bagātinātāja marķējuma paraugs oriģinālvalodā (piemēram, kastīte, etiķete vai skaidri redzama fotokopija no iepakojuma oriģināla ar salasāmu tekstu, vai makets ieskenētā veidā);
  3. marķējuma teksta paraugs un cita informācija latviešu valodā, kas tiks pievienota uztura bagātinātājam.

Paziņojumu un dokumentus var iesniegt:

Dienests mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par uztura bagātinātāja reģistrāciju dienesta uztura bagātinātāju reģistrā vai par reģistrācijas atteikumu, ja produkts neatbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Uztura bagātinātāja reģistrācija ir maksas pakalpojums.

Valsts nodeva ir maksājama šādā apmērā:

  • par Eiropas Ekonomikas zonas valstīs ražota uztura bagātinātāja reģistrāciju – 125,00 euro;
  • par ārpus Eiropas Ekonomikas zonas valstīm ražota uztura bagātinātāja reģistrāciju, ja tas jau iepriekš ir paziņots vai laists tirgū kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm un PVD tiek iesniegta attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegta informācija par to, ka trešajā valstī ražots uztura bagātinātājs ir izplatīts kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm, vai šo faktu apliecinoša izdruka no publiski pieejama šīs dalībvalsts uztura bagātinātāju reģistra, saraksta vai datubāzes, – 210,00 euro;
  • par ārpus Eiropas Ekonomikas zonas valstīm ražota uztura bagātinātāja pirmreizēju reģistrāciju – 380,00 euro;
  • par katra papildu uztura bagātinātāja ar atšķirīgām organoleptiskajām īpašībām (piemēram, garšu, smaržu) reģistrāciju – 35,00 euro;
  • ja uzņēmums reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz izmantojot e-pakalpojumu, un norāda, ka lēmumu par reģistrēšanu vēlas saņemt elektroniski, valsts nodevu maksā 90 procentu apmērā, proti, 1. – 4. apakšpunktā minētās valsts nodevas maksājamas attiecīgi 112,50 euro, 189,00 euro, 342,00 euro vai 31,50 euro apmērā.

Uzziņas par pakalpojumu