Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai Latvijā laistu tirgū uztura bagātinātājus, tie ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reģistrā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai reģistrētu uztura bagātinātāju, uzņēmējam ir jāiesniedz PVD:

  1. paziņojums uztura bagātinātāja reģistrācijai;
  2. uztura bagātinātāja marķējuma paraugs oriģinālvalodā (piemēram, kastīte, etiķete vai skaidri redzama fotokopija no iepakojuma oriģināla ar salasāmu tekstu, vai makets ieskenētā veidā);
  3. marķējuma teksta paraugs un cita informācija latviešu valodā, kas tiks pievienota uztura bagātinātājam.

  Paziņojumu un citus dokumentus, ja tie parakstīti elektroniski:
  • var nosūtīt pa e-pastu;
  • iesniegt, izmantojot iestādes e-adresi;
  • iesniegt, izmantojot e-pakalpojumu iestādes mājaslapā.

  Pirms dokumentu iesniegšanas jāsamaksā valsts nodeva par uztura bagātinātāja reģistrēšanu.

  Valsts nodeva ir maksājama šādā apmērā:

  1. par Eiropas Ekonomikas zonas valstīs ražota uztura bagātinātāja reģistrāciju – 125,00 euro;
  2. par ārpus Eiropas Ekonomikas zonas valstīm ražota uztura bagātinātāja reģistrāciju, ja tas jau iepriekš ir paziņots vai laists tirgū kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm un PVD tiek iesniegta attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegta informācija par to, ka trešajā valstī ražots uztura bagātinātājs ir izplatīts kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm, vai šo faktu apliecinoša izdruka no publiski pieejama šīs dalībvalsts uztura bagātinātāju reģistra, saraksta vai datubāzes, – 210,00 euro;
  3. par ārpus Eiropas Ekonomikas zonas valstīm ražota uztura bagātinātāja pirmreizēju reģistrāciju – 380,00 euro;
  4. par katra papildu uztura bagātinātāja ar atšķirīgām organoleptiskajām īpašībām (piemēram, garšu, smaržu) reģistrāciju – 35,00 euro.

  Gadījumā, ja valsts nodevas apmaksa nav veikta savlaicīgi, iesniegto dokumentu izskatīšana netiek uzsākta.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Dienests mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par uztura bagātinātāja reģistrāciju dienesta uztura bagātinātāju reģistrā vai par reģistrācijas atteikumu, ja produkts neatbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.