Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
16
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniedzējiem un veterinārmedicīnisko prakšu iestādēm pirms darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas PVD.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Veterinārmedicīniskā PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS pirms darbības uzsākšanas iesniedz dienestā:

  1) iesniegumu veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzēja reģistrācijai.

  Veterinārmedicīniskās PRAKSES IESTĀDE pirms darbības uzsākšanas vai pārreģistrācijas iesniedz dienestā:

  1) iesniegumu veterinārmedicīniskās prakses iestādes reģistrēšanai, pārreģistrēšanai, izmaiņu izdarīšanai vai darbības izbeigšanai;
  2) ambulatorās un stacionārās veterinārmedicīniskās prakses iestādes iesniedz arī dokumenta kopiju, kas apliecina iesniedzēja tiesības izmantot būvi vai telpu grupu paredzētajai veterinārmedicīniskās prakses darbībai (īpašumtiesības apliecinošu dokumentu vai vienošanos ar telpu īpašnieku par telpu izmantošanu).

  Iesniegumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

  Tāpat to var iesniegt izmantojot iestādes e-adresi.

  Maksa pa pakalpojumu noteikta cenrādī.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Dienests triju darbdienu laikā iesnieguma saņemšanas veterinārmedicīniskā PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU reģistrē dienesta uzraudzības objektu reģistrā.

  Dienests veic iesniegumā minētās veterinārmedicīniskās PRAKSES IESTĀDES pirmsreģistrācijas vai pārreģistrācijas pārbaudi.

  - Veterinārmedicīniskās prakses kabinetu pārbauda 10 darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas;
  - Ambulatorās un stacionārās veterinārmedicīnas iestādes pārbauda pēc attiecīgās būves vai telpu grupas ekspluatācijā pieņemšanas akta reģistrācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, kā arī gadījumā, ja būves vai telpu grupas lietošanas veids, kas reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, atbilst veicamajai darbībai. Dienests pirmsreģistrācijas vai pārreģistrācijas pārbaudi veic 13 darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.