Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ievedot sūtījumus Eiropas Savienībā, tie jāuzrāda robežkontrolei.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Operators vai viņa pilnvarota persona uzrāda kravu un iesniedz kravas pavaddokumentus:

  - Komercdokumentus;
  - Zāļu valsts aģentūras (ZVA) atļauju (licence) konkrēto zāļu ražošanai vai importēšanai;
  - ZVA ikreizēju atļauju (licenci) konkrēto narkotisko un psihotropo zāļu importēšanai;
  - citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes licenci zāļu importēšanai, ja zāles transportē cauri Latvijas teritorijai (tajā skaita novieto muitas noliktavā)
  - ZVA atļauju (licence) konkrēto pētāmo zāļu (veidu un formu) importēšanai
  - ZVA nereģistrētu zāļu izplatīšanas atļauju individuāli piešķirtām zālēm
  - ZVA nereģistrētu narkotisko un psihotropu zāļu izplatīšanas ikreizēja atļauju individuāli piešķirtām zālēm
  - ZVA atļauju zāļu paraugu importam
  - ZVA ikreizēju atļauju (licenci) narkotisko un psihotropo zāļu paraugiem.
  - Komercpārvadātājam – līgums ar zāļu valdītāju par transporta pakalpojumu sniegšanu;
  - Komercpārvadātājam – pilnvarojums veikt transporta pakalpojumu sniegšanu.

  Importējot veterinārās zāles, operators vai pilnvarota persona uzrāda sūtījumu un iesniedz sūtījuma pavaddokumentus:

  - PVD vai ZVA atļauju (licenci) veterinārfarmaceitiskajai darbībai,
  - Veterināro zāļu reģistrācijas apliecību,
  - Nereģistrētu zāļu ievešanas atļauju, ko izsniedzis PVD,
  - Veterināro zāļu sērijas sertifikātu,
  - Komercdokumentus.

  Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Robežkontroles punktā tiek veikta sūtījuma robežkontrole.

Saņemt pakalpojumu