Statuss:
Noslēdzies
Twining_logo

Pārtikas un veterinārais dienests kopā ar Valsts augu aizsardzības dienestu kā vadošo partneri un Lietuvas Valsts augu dienestu kā jaunāko partneri, īsteno ES finansētu mērķsadarbības (Twinning) projektu  “Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā”. No Latvijas projekta īstenošanā iesaistīta arī  Zemkopības ministrija un  Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides institūts “BIOR”.

Projekta saņēmējinstitūcija - Azerbaidžānas Pārtikas drošības aģentūra.

Projekta galvenais mērķis -  palielināt tirdzniecībā esošās pārtikas drošību un barības nekaitīgumu un veicināt eksporta iespējas, ievērojot uzlabotos sanitāros un fitosanitāros (SPS) standartus.

Specifiskais mērķis - stiprināt Azerbaidžānas Republikas Pārtikas drošības aģentūras spējas izstrādāt un ieviest SPS atbilstošus tiesību aktus, galveno uzmanību pievēršot augu izcelsmes pārtikai un barībai.


Projekta galvenie sasniedzamie rezultāti:

  1.  Nacionālie sekundārie pārtikas drošības tiesību akti ir tālāk saskaņoti ar ES acquis;
  2. Izstrādāts un no Azerbaidžānas Pārtikas drošības aģentūras puses apstiprināts priekšlikums par augu aizsardzības līdzekļu tiesisko regulējumu un to tirdzniecības atļaujām un kontrolēm;
  3. Izstrādāts un Azerbaidžānas Pārtikas drošības aģentūras līmenī apstiprināts priekšlikums par pesticīdu atlieku, smago metālu, mikotoksīnu un citu nevēlamu / aizliegtu vielu uzraudzības programmām augu izcelsmes produktos (galveno uzmanību pievēršot eksportam paredzētajiem produktiem) – un atbalsts to īstenošanai;
  4. Izstrādāts un no Azerbaidžānas Pārtikas drošības aģentūras puses apstiprināts priekšlikums par IT Fitosanitārās informācijas sistēmas izveidi.  

ES finansējums - 1,5 milj. EUR                        

Projekta ieviešanas laiks - 16.11.2020. - 15.11.2022.

Projekta “Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā” ietvaros mācību vizītē Latvijā, Pārtikas un veterinārajā dienestā ieradušies Azerbaidžānas Pārtikas drošības aģentūras speciālisti, lai iepazītos ar oficiālās pārtikas drošības kontroles sistēmu Latvijā .

Speciālisti iepazīsies ar oficiālās kontroles organizēšanu un veikšanu kā centrālās pārvaldes, tā reģionālā līmenī, tostarp dosies uz PVD Dienvidzemgales pārvaldi, kā arī apmeklēs uzņēmumus “Kronis”, “Getliņi EKO” un “Lāči”.

Tāpat speciālisti Rīgas ostā iepazīsies arī ar importa kontroles darba organizācijas pamatprincipiem.