Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Izpildē
Projekta galvenais uzdevums ir apgūt funkcionējošu tirgus ekonomiku un veiksmīgi konkurēt ES tirgū, saglabājot patērētāju aizsardzību un sasniedzot augstus pārtikas nekaitīguma standartus. Savukārt specifiskais mērķis ir uzlabot kompetento iestāžu…
Statuss:
Izpildē
Galvenais mērķis ir veicināt tirgū laistās pārtikas un barības nekaitīgumu un stiprināt eksporta iespējas, uzlabojot atbilstību sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem. Projekta ieviešanas laiks  - 01.09.2020. – 30.11.2022.